Projektujemy i wykonujemy montaż instalacji monitoringu wizyjnego dla szkół.

Głównym celem tworzonej przez nas sieci monitoringu jest przede wszystkim ochrona i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, a także samej szkoły. Zastosowanie takiego systemu monitorowania szkoły powoduje zaoszczędzenie pieniędzy na remonty, tym samym koszty poniesione na założenie systemu w niedługim czasie się wracają.

Dodatkowo system zapobiega wejściu osób postronnych na teren placówek, kradzieżom i aktom wandalizmu oraz przejawom agresji wśród uczniów.